Novinky
31.10.2017   Krmivo pre zvieratá za najnižšie ceny - Staňte sa aktívnym pacientom
 
10.02.2017   Zdravé sladkosti pre deti - Sme jediní v Trebišove - sladké, lacné a zdravé
 
06.09.2016   Lieky bez čakania - Vhoďte zoznam liekov do schránky MUDr. Horného a o tri dni sú pripravené v lekárni
 Odporučte nás
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 Kde nás nájdete?
Lekáreň ALEXIS
  J. Záborského 1A
  075 01   Trebišov
  tel.: +421 56 672 70 20
  0940 300 525
 
  Pondelok - Piatok
  07:30 - 16:00

QR code
 Newsletter
 Udalosti
Objednajte si liek
Všeobecné podmienky programu Aktívny pacient
 Všeobecné podmienky programu Aktívny pacient
 
 1. Úvodné ustanovenia
   
  1.1 Tieto všeobecné podmienky Programu Aktívny pacient (ďalej len „PAP“) upravujú vzťahy medzi fyzickými osobami, spoločnosťou  DSMedica, a.s. so sídlom, vložka č. 1448/V  (ďalej len „TvMedica, s.r.o.“) a držiteľmi povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárne označenej ako „Lekáreň Alexis“ (ďalej len „lekáreň Alexis“).
   
  1.2 Využívať zľavy v zmysle PAP je oprávnená ktorákoľvek fyzická osoba bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť.
   
 2. Vernostná karta
   
  2.1 Vernostná karta (ďalej len „VK“) je karta, ktorá oprávňuje fyzickú osobu, ktorá je jej oprávneným držiteľom (ďalej len „držiteľ VK“), pri nákupe v lekárni Alexis využívať výhody  PAP. Každá VK je majetkom  lekárne Alexis, ktorá ju vydala. Vernostná karta Senior je karta vydávaná fyzickej osobe, ktorá poberá starobný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, plný alebo čiastkový dôchodok, pozostalostný dôchodok alebo výsluhový dôchodok.  Vernostná karta Senior oprávňuje fyzickú osobu, ktorá je jej oprávneným držiteľom, pri nákupe v lekárni Alexis využívať zľavy a výhody v zmysle Programu. Každá VK Senior je majetkom  lekárne Alexis, ktorá ju vydala.
   
   
 3. Použitie vernostnej karty pri PAP
3.1 Každý pacient, ktorý je držiteľom VK, môže využívať PAK  od 01.11.2017 do 30.11.2018.
3.2 Poskytnutú zľavu PAP na produkty značky Eminent a Bono môže využiť pacient len raz za kalendárny mesiac.
3.3 Poskytnutá zľava PAP sa viaže len na jeden kus bežného balenia produktov značky Eminent a Bono za jeden kalendárny mesiac.
3.4 Poskytnutú zľavu PAP môže pacient využiť, len v prípade, ak mu bude v lekárni Alexis vydaný aspoň raz za kalendárny mesiac liek viazaný na lekársky predpis.
 4.   Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
 
4.1  Tieto VP môžu byť počas svojej platnosti kedykoľvek zmenené alebo dopĺňané, pričom ich zmeny alebo doplnenia nadobúdajú účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia internetovej stránke www.lekarenalexis.sk lekárei Alexis.
4.3 Cena a dostupnosť produktov značky Eminent a Bono sa môže meniť v priebehu roku.
 
4.2 Tieto VP nadobúdajú účinnosť dňom 01.11.2017.
 

.

.